po rynkach dnia

MAGELLAN

- wynik za 2010 może być lepszy niż prognoza 22 mln PLN

- nie będą emitować nowych obligacji natychmiast po uchwaleniu emisji na NWZA 15 listopada

- możliwa jest emisja nowych obligacji w euro, bo spółka obsługuje coraz więcej klientów w euro w Słowacji

CENTRUM KLIMA

- nie ma pewności, czy uda się osiągnąć prognozowane 8,6 mln PLN zysku w 2010

- ceny blachy – głównego surowca przestały rosnąć ?

- zwiększone koszty surowców przerzucili już na klientów

- zwiększyli produkcję w nowym obiekcie w Wieruchowie już o 50% z 200 do 300 ton miesięcznie.

UNIBEP

- prognoza 22 mln PLN niezagrożona

- sprzedają już mieszkania na Wyścigowej, średnio nieco ponad 8 tys. PLN za metr kw, zaksięgują zysk w Q4'2011

- zarobią dodatkowe 13 mln EUR przy hotelu Pułkowo w Sankt Petersburgu, jest już załatwione finansowanie na drugi etap inwestycji

- z rynku rosyjskiego w tym roku 40 mln PLN przychodów, w 2011 już 180 mln PLN

ANALITYCY

Andrzej Lis – zarządzający Noble Funds TFI – możliwe 2800 na koniec roku

Sebastian Buczek – Quercus TFI – jest wiele tanich, dobrych, średnich spółek

Brak komentarzy: