GINO ROSSI MOŻE SPRZEDAĆ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS ZA 90 MLN PLN

Gino Rossi dostała od firmy private equity ofertę kupna spółki Simple za 90 mln PLN. Gino Rossi odpowie na ofertę do 25 listopada. W raporcie półrocznym Gino Rossi wycenia wartość marki Simple na 31,185 mln PLN. Simple w H1 miała 39,6 mln PLN przychodów (46% przychodów grupy ) i 20,6 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży ( 51,3% zysku grupy ). Wartość rynkowa całej grupy Gino Rossi to 120,7 mln PLN. Wartość księgowa spółka to 52,5 mln PLN. Dług netto Gino Rossi na półrocze to 44,5 mln PLN. Simple to sieć około 40 sklepów z odzieżą damską, Gino Rossi chciał wprowadzić ją na GPW.


FATALNY KWARTAŁ GANTA

Gant w Q3 miał 4,99 mln PLN straty netto. Rok temu miał 14,7 mln zysku netto. Przychody spadły o 79% do 19 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży spadła z 35,9% do 12,7%. Po trzech kwartałach łącznie Gant ma 20,4 mln zysku netto – rok temu 61,4 mln PLN.

OPTIMUS DOGADAŁ SIĘ Z ABC DATA

Optimus wyemituje dla ABC Data 5 mln akcji po 1,80 PLN, a jeden z akcjonariuszy Optimusa zobowiązuje się, że złoży ofertę odkupu tych akcji od ABC Data po 2,40 PLN. ABC Data na takiej transakcji zarobi 3 mln PLN. WZA, które uchwali emisję akcji ma się odbyć w tym roku.

Warranty, które są obecnie w posiadaniu ABC Data, uprawniające do objęcia 18,768 mln akcji Optimusa zostaną umorzone. Wcześniej spór dotyczył tego, po jakiej cenie ABC Data ma prawo objąć nowe akcje Optimusa w zamian za warranty. Obecny kurs rynkowy akcji Optimusa to 2,55 PLN.CALATRAVA DALEJ ROZMAWIA O DUŻYCH PIENIĄDZACH

Calatrava Capital kontynuuje rozmowy z globalnym funduszem inwestycyjnym. Na razie nie doszło do porozumienia, ale ma do niego dojść do końca listopada. Fundusz ma zainwestować w Calatravę nie mniej niż 50 mln PLN.

PARKIET – DM IDM DIAMETRALNIE ZMIENIA ZDANIE O TELLU

Tell dostał od IDM rekomendację kupuj. Zdaniem IDM Tell wynegocjował sobie wyższe prowizję od Plusa i Ery co poprawi jego wyniki. W Q3 spółka powinna pokazać 46% wzrost zysku netto. W całym 2010 ma zarobić 7,4 mln PLN, a w 2011 9,5 mln PLN – co daje P/E=7,6.

PARKIET – UPADŁOŚĆ TECHMEXU JEST JUŻ PRAWOMOCNA

Piątkowe odrzucenie przez sąd zażalenia spółki na majową decyzję o upadłości likwidacyjnej spółki oznacza, że decyzja ta stała się prawomocna. To z kolei oznacza, że akcje Techmexu zostaną wykluczone z giełdy za pół roku, czyli 5 maja 2011.

DAWID SUKACZ SPRZEDAJE RUBICON PARTNERS

Zaangażowanie Dawida Sukacza spadło z 7,5% do 4,99%. Taki sam pakiet akcji kupił Hubert Bojdo. Jego zaangażowanie wzrosło z 5,01% do 7,52%. Cena akcji w transkacji to 1,50 PLN. Cena rynkowa akcji Rubicon Partners to 1,15 PLN.

CP ENERGIA MIAŁA MINIMALNY ZYSK W Q3

Zysk netto CP Energii w Q3 wyniósł 2253 PLN. Rok temu było 1,9 mln PLN straty. Przychody wzrosły o 73% do 19,6 mln PLN. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 200% do 4,68 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 13,7% do 23,9%. Po trzech kwartałach łącznie spółka dalej ma stratę – 2,6 mln PLN.

POLCOLORIT W Q3 NA WYRAŹNYM MINUSIE

Polcolorit w Q3 miał 1,9 mln straty netto. Rok temu miał 0,11 mln PLN zysku netto. Przychody spadły o 23% do 14,5 mln PLN. Po trzech kwartałach łącznie strata sięga już 3,7 mln PLN.

ŻYWIEC ROZDAJE DYWIDENDĘ ZALICZKOWĄ

Po poniedziałkowej sesji posiadacze akcji Żywca dostaną prawo do dywidendy zaliczkowej – 20 PLN na akcję. Wypłata 19 listopada. Stopa dywidendy to 3,51%.

WŁADYSŁAW KORZENIOWSKI OPUSZCZA RN ONE2ONE

Znany inwestor, Władysław Korzeniowski, który posiada 10,5% akcji One2One zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej spółki, bo jak tłumaczy, nie ma na to czasu.

PARKIET – ERGIS TNIE KOSZTY

Ergis rozważa przeniesienie produkcji folii opakowaniowych z Niemiec do Polski. W tym celu trzebaby zbudować hale produkcyjne w Wąbrzeźnie, do których przeniesionoby maszyny z zależnej MKF-Folien z Berlina. Spółka jest w trakcie rozmów z niemieckimi związkowcami. MKF-Folien dalej zajmowałby się dystrybucją folii.

24,4 MLN PLN DLA MIRBUDU

Fundacja Uniwersytetu Mickewicza w Poznaniu wybrała ofertę Mirbudu za 24,4 mln PLN na budowę zespołu inkubatorów wysokich technologii. Przychody Mirbudu w H1 to 143,8 mln PLN.

GASTEL ŻURAWIE MNOŻY PROSPEKTY I WNIOSKI DO KNF

Gastel Żurawie jeszcze raz, od nowa złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego ( 58,7 mln akcji serii F ). Jednocześnie złożył wniosek o umorzenie postępowania o zatwierdzenie prospektu złożonego w czerwcu.


ING OFE KUPUJE TU EUROPA

Zaangażowanie ING OFE w TU Europa wzrosło powyżej 10%

UKRAIŃSKI AGROTON WCHODZI NA GPW

Pierwsze notowanie akcji ukraińskiego Agrotonu

Brak komentarzy: