CCC PODWAJA ZYSKI

NG2, czyli CCC w Q3 zarobiło 22,4 mln PLN – o 103% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 16,5% do 267,9 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 50,4% do 53,2%. Po trzech kwartałach zysk netto wynosi 78,7 mln PLN.


PARKIET – VISTULA MNIEJ OPTYMISTYCZNA

Prezes przyznaje, że 28 mln zysku netto zapisane w programie motywacyjnym jest nie do osiągnięcia. Spółka będzie chciała osiągnąć dwucyfrowy zysk z działalności podstawowej. Wyniki za Q3 nie będą dobre. Problem jest głównie w W.Kruk, gdzie drożejące złoto zaniża marże. Spółka prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości – siedziby Kruka w Poznaniu i byłego zakładu produkcyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
POLIMEX MA ZA SOBĄ GORSZY KWARTAŁ

Zysk Polimexu w Q3 spadł o 48,8% do 17,3 mln PLN. Analitycy oczekiwali, ze zysk wyniesie 26 mln PLN. Przychody wzrosły o 1,2% do 1172,5 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży spadła z 10,7% do 8,9%. Po trzech kwartałach zysk netto wynosi 60 mln PLN, a marża netto 2,01%.

BANK HANDLOWY GORZEJ NIŻ ROK TEMU, ALE LEPIEJ OD OCZEKIWAŃ

Zysk netto Handlowego w Q3 spadł o 26,2% do 210,6 mln PLN. Rynek oczekiwał 185 mln PLN zysku. Przychody operacyjne łącznie spadły o 9,7% do 667,1 mln PLN. Odpisy z tytułu utrawy wartości aktywów wyniosły 63,3 mln PLN ( rok temu 55,5 mln PLN )

BOGDANKA NIE POPRAWIŁA ZYSKÓW

LW Bogdanka w Q3 zarobiła 85,5 mln PLN – o 6% mniej niż rok temu. Analitycy oczekiwali 76 mln PLN zysku. Przychody wzrosły o 8% do 356,1 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży spadła z 43,4% do 37,7%. Po trzech kwartałach zysk netto wynosi 191,7 mln PLN.

CITIGROUP LEPIEJ WIDZI SEKTOR CHEMICZNY

Analitycy Citigroup podnieśli rekomendacje dla spółek chemicznych. Rekomendują kupuj dla Polic i Tarnowa ( wcześniej trzymaj ), oraz trzymaj dla Ciechu i Puław ( wcześniej sprzedaj )

ORZEŁ BIAŁY PODWOIŁ ZYSKI

Zysk netto spółki Orzeł Biały w Q3 wzrósł o 117% do 12,04 mln PLN. Przychody wzrosły o 87,3% do 89,5 mln PLN.

PULS BIZNESU – KREZUS MOŻE DROŻEĆ

Z analizy technicznej wynika, że akcje Krezusa mogą dojść do 2,15 PLN, a przełamanie tego poziomu otworzy im drogę do 3 PLN – uważa analityk DM PKO BP.

TU EUROPA POPRAWIŁA WYNIKI

TU Europa w Q3 zarobiło 38,5 mln PLN – o 14,1% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 52,4% do 252,3 mln PLN. Koszty akwizycji wzrosły o 38,2% do 112,3 mln PLN.

PATENTUS ZAROBIŁ O 43% WIĘCEJ

Zysk netto spółki Patentus w Q3 wzrósł o 43,3% do 1,49 mln PLN. Przychody spadły o 1% do 15,2 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 13,4% do 15,2%.

APLISENS ZAROBIŁ O 15% WIĘCEJ

Zysk netto spółki Aplisens w Q3 wzrósł o 15,1% do 3,51 mln PLN. Przychody wzrosły o 47% do 18,8 mln PLN. Marża EBITDA spadła z 34% do 27%.

PARKIET – JAGO CHCE WPROWADZIĆ FAMILY FROST NA GIEŁDĘ

Jago przekształca Family Frost w spółkę akcyjną. W 2011 ma się ona pojawić na New Connect.

PULS BIZNESU – POCZTA POLSKA CHCE 61 MLN PLN OD INTEGERA

Poczta Polska wniosła do sądu pozew o 61 mln PLN odszkodowania od Integera, za to, że jej zdaniem bezprawnie kradnie jej rynek.

Brak komentarzy: