Orco miało 4 mln EUR zysku netto w trzecim kwartale

ORCO ZAROBIŁO 4 MLN EUR W TRZECIM KWARTALE

Orco w trzecim kwartale zanotowało wzrost przychodów o 19,5% do 65 mln EUR. Zysk EBITDA wzrósł o 48% do 17 mln EUR. Dzięki sprzyjającym kursom walutowym na poziomie netto spółka ma 4 mln EUR zysku, rok temu miała 1 mln EUR straty. Po trzech kwartałach Orco ma 228 mln EUR przychodów, ponad 62 mln EUR zysku EBITDA i 241,9 mln EUR zysku netto. W 2011 Orco chce mieć 350-380 mln EUR przychodów.

RAFAKO MA KONTRAKT Z PGE

Rafako podpisze z PGE umowy o wartości 300 mln PLN dotyczące modernizacji kilku urządzeń w Elektrowni Bełchatów.

GINO ROSSI BĘDZIE ROZMAWIAĆ O SPRZEDAŻY SIMPLE

Zarząd Gino Rossi postanowił przystąpić do negocjacji warunków sprzedaży spółki zależnej Simple Creative Products. Kilka tygodni temu spółka dostała od jednego z funduszy private equity propozycję sprzedaży Simple za 90 mln PLN.

POLICE NIE MUSZĄ NA RAZIE SPŁACAĆ DŁUGÓW W ARP I PEKAO SA

UOKiK zgłosił plan restrukturyzacji Polic do Komisji Europejskiej. Jednocześnie Police uzyskały przesunięcie terminu spłaty 150 mln PLN do ARP do końca 2011. Z kolei termin spłaty 80 mln PLN do Pekao SA został przesunięty do 15 stycznia 2011. Warunkiem prolongat spłat było zgłoszenie planu restrukturyzacji do Brukseli.

MCI CHCE WPROWADZIĆ 10,6 MLN AKCJI NA GPW

NWZA zwołane na 21 grudnia ma uruchomić procedurę wprowadzania na GPW 10,6 mln akcji, które wcześniej były akcjami imiennymi ( 17,8% kapitału ), odwołać uchwały z 2008 o emisjach akcji, które się nie odbyły, przenieść siedzibę spółki z Wrocławia do Warszawy, wydzielić do spółki zależnej działalność zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych

ZARZĄD I NADZORUJĄCY BOMI KUPUJĄ AKCJE SWOJEJ SPÓŁKI

Wiceprzewodniczący RN Krzysztof Pietkun kupił akcje Bomi za 2,63 mln PLN, średnio po 6,19 PLN. Prezes spółki kupił akcje za 0,068 mln PLN, średnio po 6,21 PLN. Kurs rynkowy Bomi to obecnie 7,24 PLN

NWZA PRONOXU UCHWALIŁO EMISJĘ OBLIGACJI

NWZA Pronoxu uchwaliło emisję czterech serii obligacji trzyletnich o łącznej wartości 70 mln PLN.

FERRUM BĘDZIE MIEĆ BUYBACK

NWZA Ferrum upoważniło zarząd do skupu z rynku do 20% akcji. Akcjonariusze postanowili też wydzielić działalność marketingową do osobnej spółki zależnej.

ALTERCO KUPUJE GRUNT W GDAŃSKU ZA 11 MLN PLN

Spółka zależna Alterco ma umowę przedwstępną kupna 8,7 ha gruntu w Gdańsku za 11 mln PLN. Ma tam powstać osiedle domów jednorodzinnych. Przed zawarciem transakcji Alterco zrobi due dilligence i musi zarejestrować nową emisję akcji. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 30 kwietnia 2011.

RAINBOW TOURS MIAŁ GORSZY PAŹDZIERNIK

Przychody ze sprzedaży w październiku spadły o 3,1% rdr do 17,218 mln PLN. We wrześniu przychody wyniosły 49 mln PLN.

EMPIK ROZDAJE 0,19 PLN DYWIDENDY NA AKCJĘ

W piątek na zakończenie sesji NFI EMF rozdzieli 0,19 PLN dywidendy na akcję. Dzień wypłaty wyznaczy rada nadzorcza, ale wiadomo, że ma to być nie później niż 20 stycznia 2011. Stopa dywidendy to 0,96%.

GPW WYDŁUŻA SESJĘ GIEŁDOWĄ O GODZINĘ

Od 3 stycznia sesja giełdowa na GPW będzie trwać do 17:35, a nie tak, jak obecnie, do 16:35. Notowania ciągłe będą trwać do 17.20, fixing końcowy będzie o 17.30

EUROCASH SPRZEDA AKCJE PRACOWNIKOM PO 9,78 PLN

Cena emisyjna akcji serii G oferowanych w ramach programu motywacyjnego wyniesie 9,78 PLN. Cena rynkowa akcji Eurocash to 25,61 PLN.

BBI CAPITAL NFI SPRZEDAŁ UPOS I EXORIGO

BBI Capital NFI sprzedał Relpolowi 2 udziały w akcjonariuszach Elzabu: Exorigo i Upos za 8,54 mln PLN.

PAGED WYEMITOWAŁ OBLIGACJE

Paged zebrał 30 mln PLN z emisji trzyletnich obligacji. Pieniądze chce przeznaczyć na rolowanie starych długów i sfinansowanie nabycia Sklejki Pisz. Spółka przewiduje, że jej dług netto na koniec roku będzie wynosić 210 mln PLN, a w momencie wykupu obligacji 150 mln PLN.

Brak komentarzy: