LOTOS ZAROBIŁ PONAD 1 MLD PLN

Lotos w Q3 zarobił netto 1,05 mld PLN. To o 81% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 27,9% do 5,28 mld PLN. Marża na sprzedaży spadła z 11,5% do 11,2%. Po trzech kwartałach łącznie EBITDA wzrosła z 557,3 mln do 812,8 mln, a marża EBITDA z 5,4% do 5,8%. Dług netto spółki to 6,18 mld PLN ( na koniec 2009 było 5,66 mld PLN )

NETIA POTRAJA ZYSKI

Netia w Q3 zarobiła 12,4 mln PLN. To o 193% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 6,5% do 394,5 mln PLN. Zysk na sprzedaży wprawdzie spadł o 6%, ale spółka ograniczyła koszty sprzedaży i koszty zarządu łącznie o 12,2 mln PLN. Marża na sprzedaży spadła z 33,3% do 29,4%. Po trzech kwartałach łącznie marża EBITDA wynosi 23,7% ( rok temu 19,8% ), a zysk na akcję 0,11 PLN.

INTERNET GROUP MA INWESTORA

Internet Group podpisał z Target BPO list intencyjny o współpracy. Target BPO do końca listopada ma wyłączność w negocjacjach o restrukturyzacji Internet Group. Efektem restrukturyzacji miałaby być fuzja obydwu firm.

PULS BUZNESU – INTERNET GROUP BĘDZIE URATOWANE JEŚLI ZGODZI SIĘ BANK

Łukasz Gajewski z Target BPO uważa, że warunkiem uratowania IGroup jest redukcja długu przez BRE. Jeśli to nastąpi, to Target BPO wniesie aktywa do spółki przejmując nad nią kontrolę i skupi się na działalności call center.

HUTMEN MIAŁ 2,5 MLN PLN ZYSKU W Q3

Hutmen zarobił w Q3 2,6 mln PLN netto, rok temu zysk netto wynosił 12,9 mln, ale wpływ na niego miała wtedy jednorazowa operacja o wartości 16,3 mln PLN. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł z 9,3 mln do 13,5 mln PLN, a przychody wzrosły ze 145,7 mln do 213,4 mln PLN.

TUP STRACIŁ NA PRZESZACOWANIU CENTRUM HANDLOWEGO

Przez przeszacowanie o ponad 6 mln PLN wartości centrum handlowego w Tychach TUP zanotował w Q3 6,9 mln PLN straty netto. Po trzech kwartałach łącznie TUP ma 6,04 mln PLN straty.

PARKIET – PROKOM KUPI AKCJE PETROLINVESTU ZA DŁUGI
Zdaniem gazety pojawiły się pogłoski o tym, że nowe akcje Petrolinvestu może kupić Prokom Investments w zamian za długi.

PARKIET – KOPEX BĘDZIE MIAŁ W 2010 GORSZE WYNIKI NIŻ W 2009
Prezes spółki mówi w wywiadzie, że cały rok będzie gorszy od poprzedniego i że Q3 był gorszy niż rok temu i gorszy od Q2. Q4 ma być lepszy, ale wyników całego roku nie uda się już poprawić. 2011 natomiast ma być znacznie lepszy.

PULS BIZNESU - RUBICON PARTNERS BEZ KRZYSZTOFA MOSKI
Gazeta twierdzi, że Krzysztof Moska sprzedał wszystkie akcje Rubicon Partners w transakcjach pakietowych kilka dni temu.

ELZAB PROGNOZUJE WZROST PRZYCHODÓW I RENTOWNOŚCI
Elzab w 2010 zamierza osiągnąć 60 – 65 mln PLN przychodów i 6 – 7% rentowności netto, w latach 2011-13 przychody mają wzrosnąć trwale do 80 – 85 mln PLN przy rentowności netto 9-11%. Czyli zysk netto w 2010 ma wynieść od 3,6 mln do 4,55 mln PLN, a w 2011-13 od 7,2 mln do 9,35 mln PLN. Zysk na akcję w 2010 : 0,22 – 0,28 PLN, w 2011: 0,45 – 0,58 PLN. P/E w 2010: 12 – 15,3, w 2011: 5,8 – 7,5.

TRION EMITUJE CAŁĄ MASĘ NOWYCH AKCJI
NWZA obniżyło wartość nominalną akcji do 0,20 PLN i wyemitowało 124,07 mln akcji serii S, które będą stanowić aż 73% akcji w podniesionym kapitale spółki. Emisja ma być bez prawa poboru prywatna i ma się odbyć do 10 stycznia 2011.

PARKIET – NIEDŁUGO KOLEJNA EMISJA TRIONU
Uchwalona własnie emisja akcji w Trionie będzie po 0,50 PLN. Akcje trafią do wierzycieli i do inwestorów, którzy wniosą do spółki nieruchomości. Jeszcze w tym miesiącu ma się odbyć kolejne NWZA, które miałoby uchwalić kolejną emisję akcji z prawem poboru i ceną emisyjną 0,20 PLN.

PULS BIZNESU - RUBICON PARTNERS BEZ KRZYSZTOFA MOSKI

Gazeta twierdzi, że Krzysztof Moska sprzedał wszystkie akcje Rubicon Partners w transakcjach pakietowych kilka dni temu.

ELZAB PROGNOZUJE WZROST PRZYCHODÓW I RENTOWNOŚCI

Elzab w 2010 zamierza osiągnąć 60 – 65 mln PLN przychodów i 6 – 7% rentowności netto, w latach 2011-13 przychody mają wzrosnąć trwale do 80 – 85 mln PLN przy rentowności netto 9-11%. Czyli zysk netto w 2010 ma wynieść od 3,6 mln do 4,55 mln PLN, a w 2011-13 od 7,2 mln do 9,35 mln PLN. Zysk na akcję w 2010 : 0,22 – 0,28 PLN, w 2011: 0,45 – 0,58 PLN. P/E w 2010: 12 – 15,3, w 2011: 5,8 – 7,5.

TRION EMITUJE CAŁĄ MASĘ NOWYCH AKCJI

NWZA obniżyło wartość nominalną akcji do 0,20 PLN i wyemitowało 124,07 mln akcji serii S, które będą stanowić aż 73% akcji w podniesionym kapitale spółki. Emisja ma być bez prawa poboru prywatna i ma się odbyć do 10 stycznia 2011.

PULS BIZNESU – HAWE NA SPRZEDAŻ

ING Securities doradzi Markowi Falencie i innym akcjonariuszom przy sprzedaży pakietu większościowego akcji Hawe

CALATRAVA MA NOWY KAPITAŁ

Calatrava wyemitowała obligacje zamienne na akcje za 11,2 mln PLN. Kupujący obligacje natychmiast zamienili je na akcje – wyemitowano 22,4 mln akcji, których udział w kapitale wynosi 13,55%. Za akcje płacono 0,50 PLN. Ostatni kurs rynkowy to 0,40 PLN.

WILBO PŁACI ZA PRORYB AKCJAMI PO 1PLN

NWZA postanowiło zapłacić właścicielom Prorybu za przejętą firmę wcześniej skupionymi akcjami. Dostaną oni 1,08 mln akcji po cenie sprzedaży 1 PLN. Kurs rynkowy akcji Wilbo to 2,30 PLN. 1,08 mln akcji to 6,6% w kapitale Wilbo.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZWIĘKSZA ZYSKI

W trzecim kwartale ABS zarobił 6,78 mln PLN – o 38% więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 31% do 42,5 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży spadła z 31,5% do 30,1%, ale marża netto wzrosła z 15,1% do 15,9%.

NOWY INWESTOR W PRÓCHNIKU

Opera TFI zwiększyła stan posiadania w spółce ponad 5% akcji.

POLSKIE JADŁO PRACUJE NAD NOWYM PLANEM ROZWOJU

Polskie Jadło zamierz opublikować nowe plany i kierunek rozwoju spółki w pierwszym kwartale 2011.

KOLASTYNA ZMIENIŁA NAZWĘ

WZA Kolastyny uchwaliło zmianę nazwy spółki. Nowa nazwa to Miraculum.

Brak komentarzy: