ENEA NIE DLA KULCZYKA I NIE W TYM ROKU ?

Ministerstwo Skarbu nie zdecydowało się na sprzedaż pakietu kontrolnego Enei Kulczykowi i powróciło do fazy rozmów równoległych z dwoma podmiotami na raz. Wcześniej takie negocjacje prowadzono z Kulczykiem i z Gaz de France Suez. MSP nie upiera się już przy finalizacji sprzedaży w tym roku i przesuwa termin na 31 marca 2011.

KUPUJ BOGDANKĘ, REDUKUJ LOTOS

DI BRE rekomenduje kupno akcji Bogdanki i wyznacza cenę docelową na 125,90 PLN ( 18,8% powyżej ceny rynkowej ), oraz rekomenduje redukowanie akcji Lotosu i wyznacza cenę docelową na 28,40 PLN – o 11,3% poniżej ceny rynkowej

LUBAWA CHCE WYEMITOWAĆ NOWE AKCJE

NWZA 14 grudnia ma uchwalić emisję warrantów i 68,5 mln akcji serii F

DZIWNE OBIETNICE BRE

BRE zobowiązał się wobec Commerzbanku ( spółki matki ), że do końca 2012 nie będzie oferował swoich produktów i usług taniej niż trzy największe banki na rynku. Dotyczy to produktów i usług, dla których udział BRE w rynku wynosi co najmniej 5%. BRE zaznacza, że obecna oferta banku nie stoi w sprzeczności z tym zobowiązaniem

ROBYG SPRZEDAŁ OBLIGACJE

Robyg sprzedał emisję obligacji o wartości 20 mln PLN.

W ALTERCO O JEDNEGO DUŻEGO INWESTORA MNIEJ

Firma Logistics Service zmniejszyła zaangażowanie w spółce Alterco z 5% do 4,99%.

Brak komentarzy: