MORGAN STANLEY WYCENIA PZU NA 446 PLN ZA AKCJE

Morgan Stanley wydał dla PZU rekomendację „ zgodnie z waga portfela” . Cena docelowa to 446 PLN, czyli 23,9% ponad cenę rynkową.

BOMI BĘDZIE MIEĆ PONAD 100 MLN PLN STRATY W 2010

Bomi prognozuje, że strata netto w 2010 wyniesie 102,9 mln PLN. Będzie to efekt zawiązywania rezerw na koszty optymalizacji sieci. Efektem ma być zwiększona rentowność spółki. W 2011 zysk netto ma wynieść 19,2 mln PLN, a w 2012 49,3 mln PLN. Zysk na akcję w 2011 ma wynieść 0,49 PLN, co daje P/E=18,6

RYSZARD KRAUZE SPRZEDAŁ PRAWIE 5% AKCJI PETROLINVESTU

Ryszard Krauze sprzedał 4,72% akcji Petrolinvestu. Jego zaangażowanie spadło z 22,02% do 17,30%. Transakcje w ramach umowy cywilnoprawnej zawarto poza rynkiem po cenie 10,50 PLN za akcję. Ryszard Krauze podkreśla w oświadczeniu, że Prokom nadal wspiera Petrolinvest, a środki ze sprzedaży akcji będą wykorzystane także na potrzeby Petrolinvestu.

PETROLINVEST WYEMITUJE KOLEJNE AKCJE

Petrolinvest wyemituje 1,85 mln akcji po 10 PLN dla podmiotu wskazanego przez Prokom Investments.

TRZYMAJ SYGNITY – REKOMENDUJE ING

ING rekomenduje trzymanie akcji Sygnity. Cena docelowa to 15,50 PLN – o 2,7% powyżej ceny rynkowej.

LOTOS CHCE DO 2015 WYDOBYWAĆ 1,2 MLN BARYŁEK ROPY ROCZNIE

Nowa strategia Lotosu na lata 2011-2015 zakłada zwiększenie wydobycia ropy do poziomu 1,2 mln baryłek rocznie, a w horyzoncie do 2020 – do 5 mln ton rocznie. Ropa ma pochodzić z mórz: Bałtyckiego, Północnego, Norweskiego i Barentsa. Lotos chce mieć 10% w krajowym rynku detalicznym, 30% w krajowym rynku benzyn, ON i lekkiego oleju opałowego. Marża EBITDA ma do 2015 sięgnąć 9%, a zwrot na kapitale ROACE 12%. Lotos chce do 30% zysku przeznaczać na dywidendy. Nakłady inwestycyjne do 2015 mają sięgnąć 5,7 mld PLN, z czego 3,9 mld PLN w wydobycie. Obecnie marża EBITDA w Lotosie to 5,3%, a ROE to 9,8%.

WARIMPEX POŻYCZY PIENIĄDZE NA ROZWÓJ

Warimpex ma plan emisji obligacji za 300 mln PLN.

PARKIET – IZNS IŁAWA WALCZY O WPŁYW NA ZASTAL

IZNS ma w najbliższym czasie zażądać zwołania NWZA Zastalu i zmienić skład RN

Brak komentarzy: