poniedziałek na GPW, czyli drożdżowy Skotan, Petrolinvest z aneksem i Monnari z emisją na horyzoncie

SKOTAN BLIŻEJ DROŻDŻY

Starosta Bielski wydał pozwolenie na budowę zakładu produkcji drożdży paszowych w Czechowicach-Dziedzicach. Wstępny rozruch instalacji jest obecnie planowany na początek kwietnia 2011.

PETROLINVEST MA WIĘCEJ CZASU W KAZACHSTANIE

Spółka zależna szukająca ropy w Kazachstanie ma aneks podpisany z ministerstwem, zgodnie z którym może szukać ropy na terenie swojej koncesji do marca 2016. Ma w tym czasie zainwestować w poszukiwania 55 mln USD. Jednocześnie skorygowano obszar koncesji, zmniejszając go o 43% ( Petrolinvest oddał obszar nieperspektywiczny ). Aneks wydłużający termin poszukiwań był jednym z warunków do umowy farm-out zawartej przez Petrolinvest i francuski Total w marcu. Zgodnei z tą umową Total zainwestuje w spółkę Petrolinvestu 70 mln USD, w zamian za 50% udziału w złożu.

PARKIET – BĘDZIE EMISJA W MONNARI ?

Główny akcjonariusz Monnari przyznaje, że spółka potrzebuje dokapitalizowania w wysokości ok. 10 mln PLN i że pozyska tę kwotę w 90 dni po zatwierdzeniu układu z wierzycielami.

PARKIET – MA BYĆ WEZWANIE NA AKCJE ENEI

I GdF Suez i Kulczyk Investments przyznają, że aby przejąć Eneę od Skarbu Państwa trzeba będzie ogłosić wezwanie. Francuzi zamierzają ogłosić wezwanie na 100% akcji, Kulczyk na 100%, albo 66%

141% WZROSTU ZYSKU W MW TRADE

Wstępne szacunki spółki wskazują, że MW Trade w trzecim kwartale zanotował 2,1 mln PLN zysku netto ( +141% rdr ) przy przychodach 5,5 mln PLN ( +82% rdr ). Narastająco po trzech kwartałach zysk netto MW Trade wynosi już 4,62 mln PLN, czyli 0,56 PLN na akcję.

NTT SPRÓBUJE ZAROBIĆ NA DEVELOPERCE

NTT wniósł swoją nieruchomość w Warszawie do spółki zawiązanej z firmą Tryboń, która posiada projekt budynku mieszkalnego z usługami i garażami na 3200 mkw. 71,9% przyszłych zysków z inwestycji ma trafić do NTT.

KOMPAP NIE PRZEJĄŁ KONTROLI NAD MUZĄ

Na NWZA Kompapowi udało się wprowadzić do ośmioosobowej RN trzech swoich przedstawicieli. To Witold Jesionowski ( prezes Gino Rossi ) Władysław Korzeniowski ( istotny akcjonariusz One2One ) i Jerzy Łopaciński. Uczestnicy WZA związani z Kompapem oprotestowali uchwały dotyczące wynagrodzenia członków RN ( 21500 PLN dla szefa RN )

PREZES INTERNET GROUP SPRZEDAWAŁ AKCJE

Spółka zależna prezesa sprzedała 375 tys. akcji średnio po 0,7136 PLN. Dzięki temu prezes J.R.Wojciechowski zszedł poniżej progu 33,3% w spółce ( który przekroczył w maju ) i nie musi ogłaszać wezwania. Obecnie Jan Ryszard Wojciechowski ma 33,19% akcji.

PARKIET – WASKO MIAŁO ZYSK W Q3

Wasko, które rok temu w Q3 miało 1,7 mln straty netto tym razem zanotowało w tym kwartale zysk. Czwarty kwartał też będzie udany. Portfel zamówień na ten rok to już 180 mln PLN.

NOWE AKCJE KREDYT INKASO PO 12,50 PLN

Akcje nowej emisji Kredyt Inkaso będą sprzedawane po 12,50 PLN, z 7,3% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej ( 13,49 PLN ). Zapisy na nowe akcje w poniedziałek i wtorek.

SECO BĘDZIE MIEĆ 100% W RETECH ZA 29,6 MLN PLN

Seco Warwick zwołuje na 18 listopada NWZA w sprawie emisji 904 tys. Akcji D o cenie emisyjnej 32,71 PLN. Kurs giełdowy akcji to 38 PLN, emisja jest więc z dyskontem 13,9%. Akcje dostanie James Goltz w zamian za 40% akcji w spółce Retech. Nowe akcje będą stanowić 8,6% kapitału Seco Warwick.

Brak komentarzy: