- CZWÓRKA DO ENEI, A ZA TYDZIEŃ BĘDZIE DWÓJKA

W przetargu o 51% akcji Enei są cztery podmioty. Na pewno Kulczyk Holding i EP Holding z Czech. Prawdopodobnie też EDF i GdF Suez z Francji. 12 października MSP wybierze w tej czwórki finałową parę, która będzie się licytować dalej.

- PASZYŃSKI ZAPŁACI KAREN ZA DŁUGI TECHMEXU PÓŹNIEJ

Aneks do umowy sprzedaży firmie El Corn z Koszewka długu Techmexu o wartości 9,56 mln PLN. ElCorn miał zapłacić za dług do 5 października, ale zapłaci do końca grudnia.

- ZARZĄD MW TRADE SPRZEDAJE AKCJE

Wiceprezes Sebastian Kochaniec sprzedał akcje za 0,677 mln PLN po 16,60 PLN. Członek zarządu Paweł Malik sprzedał akcje za 0,694 mln PLN po 17 PLN.

- SUROWCE SKALNE CIĄGLE UŻERAJĄ SIĘ W ZŁOTORYI

MSP przedłużyło do 11 października Dolnośląskim Surowcom Skalnym wyłączność negocjacyjną w procesie prywatyzacji Kopalni Surowców Skalnych w Złotoryi.

- ŻONGLERKA AKCJAMI BIOTONU

135,95 mln akcji Biotonu zmieniło właściciela w ramach umów cywilno-prawnych, które było wykonaniem praw wynikających z opcji. Transakcje odbyły się pomiędzy Ryszardem Krauze i podmiotami kontrolowanymi przez niego. 135,95 mln akcji to 2,53% akcji spółki. Transakcje zawarto po średnich cenach 0,2008 PLN i 0,2016 PLN

- NOWY FUNDUSZ W DECORZE

ING TFI przekroczył w Decorze 5%

- STABILNE B DLA KERNELA

Fitch nadał Kernelowi długoterminowy rating B w walucie obcej i B+ w walucie krajowej, z perspektywą stabilną

- LSI SOFTWARE SPRZEDAJE WIĘCEJ

Przychody we wrześniu wzrosły w LSI Software o 37,5%. W całym Q3 przychody wzrosły o 19%

- UDANY WRZESIEŃ W VARIANCIE

Przychody ze sprzedaży wzrosły w Variancie we wrzesniu o 10,08% rdr

- BĘDĄ OBLIGACJE ONE 2 ONE

4 listopada NWZA ma uchwalić emisję obligacji za 5 mln PLN, zamiennych na 0,72 mln akcji

- PIENIĄDZE DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Magellan pożyczył ZOZowi 12 mln PLN. Electus sfinansuje szpitalowi wierzytelność o wartości 8 mln PLN. MW Trade pożyczył ZOZowi 1,296 mln PLN.

Brak komentarzy: