akcje do obserwacji


OPTIMUS PODA SZACUNKI WYNIKÓW W CIĄGU TYGODNIA

Najpóźniej 20 października spółka poda szacunki przychodów i zysków w trzecim kwartale

JAGO PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SPRZEDAŻY CZĘŚCI MAJĄTKU

NWZA 10 listopada ma uchwalić przesunięcie części logistycznej firmy do spółki zależnej J1.

RADA NADZORCZA SPRZEDAJE AKCJE INTEGERA

Członek RN sprzedał akcje Integera za 0,197 mln PLN, średnio po 67,14 PLN. Kurs akcji na GPW to 75 PLN.

ING SCHODZI PONIŻEJ 5% W KERNELU

ING Bank oddział w Londynie sprzedał 0,95% akcji Kernela. Zaangażowanie ING w spółce spadło z 5,92% do 4,97%. Bank oświadczył, że w ciągu 12 miesięcy nie zamierza zwiększać zaangażowania.

BPH POŻYCZA FRANKI W SZWAJCARII

Bank BPH pożyczył od GE Money Bank AG w Zurychu 230 mln CHF na 5 lat. Z przeznaczeniem na finansowanie kredytów udzielanych w toku zwykłej działalności.

NEW WORLD RESOURCES ZWOŁUJE NWZA W SPRAWIE BOGDANKI

New World Resources zwołał NWZA na 24 listopada w Amsterdamie. Nie opublikowano porządku obrad, w komunikacie mowa jest o tym, że Walne zwołuje się w związku z propozycją przejęcia Bogdanki.

W PIĄTEK PROSPEKT EMISYJNY KREDYT INKASO

KNF zatwierdził prospekt emisyjny nowej emisji akcji serii E. Publikacja prospektu w piątek, 15 października.

PEGAS NONVOWENS DOSTAWCĄ ROKU

Pegas dostał tytuł Dostawcy Roku od koncernu Procter & Gamble. W konkursie startowało 80 tysięcy dostawców koncernu z całego swiata, wybrano sześciu laureatów.

Brak komentarzy: