SEC Rule on 'Naked' Short-Selling Now Permanent - Financials * US * News * Story - CNBC.com

SEC Rule on 'Naked' Short-Selling Now Permanent - Financials * US * News * Story - CNBC.com

Shared via AddThis

A do tego w czwartek White House przedstawi projekt zmian w prawie gie³dowycm. Dziœ kongresmeni zaproponowali w swoim projekcie ograniczenie otwartych pozycji na CDSach, przeniesienie nadzoru nad Izb¹ Rozliczeniow¹ derywatów z FED do SEC ( amerykañska KNF ) i przymus notowania derywatów na gie³dach. Sam nie wiem czy to dobrze, czy niedobrze. Chocia¿ przeczucia mam raczej niedobre.

Brak komentarzy: