Dwa najsmutniejsze wykresy w Polsce

Jest sobota, to nie będe się rozpisywać. Na wykresach wiadomo o co chodzi
To dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzanego co kwartał, a opublikowanego wczoraj w Biuletynie Statystycznym GUS (tabela nr 15). Najpilniej śledzone dane z Biuletynu to sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia (ta comiesięczna), więc BAEL chyba nikomu w oko nie wpadł. A powinien, bo mamy najmniejszą od lat liczbę pracujących i największą od lat liczbę niepracujących przypadających na 1000 pracujących. I kwartał zawsze jest pod tym względem najgorszy przez sezonowość, ale jak widać, w poprzednich latach pierwsze kwartały aż tak złe nie były.

Brak komentarzy: