Z Hiszpanii wciąż ucieka kapitał

Są już najnowsze dane z systemu Target2, służącego do rozliczeń pomiędzy bankami w strefie euro,a w którym pięknie widać skąd dokąd płynie kapitał (w ujęciu netto, czyli po zsumowaniu wszystkich transakcji). W sierpniu z Hiszpanii wyciekło kolejne 11,1 mld EUR. W tym samym czasie z Włoch wypłynęło 9,2 mld EUR, a do Niemiec napłynęło 24,2 mld EUR.Sytuację Hiszpanii można interpretować dość pozytywnie - odpływ 11,1 mld EUR jest najmniejszy od stycznia, prawie 6 razy mniejszy niż ten w czerwcu. Ale z drugiej strony w sierpniu który upłynął na rynkach pod znakiem oczekiwania na zapowiedziane jeszcze w lipcu przez Draghiego interwencje ECB można by oczekiwać zatrzymania odpływu kapitału do zera.

Warto pamiętać, że w systemie Target 2 widać tylko przelewy pomiędzy bankami, nie widać tam wypłat z banków do "skarpety" i nie widać przelewów poza strefę euro. Pomimo tej niedoskonałości warto się tym liczbo przyglądać, bo dopóki trwa duży napływa do Niemiec i odpływ z Hiszpanii, dopóty nie można powiedzieć, że ktoś coś w Europie załatwił, albo rozwiązał jakiś problem. Dane za wrzesień będą bardzo ciekawe.

Brak komentarzy: