PGE - oferta publiczna

PGE to największy w kraju producent energii elektrycznej, lider tego rynku i w przyszłości obok TPSA najważniejsza niecykliczna spółka giełdowa, która w przeciwieństwie do TPSA nie jest skazana na ciężką walkę o utrzymanie przychodów i marż. Wycena z IPO na poziomie 23 zł daje P/E = 14,3. CEZ ma poniżej 10, ale Enea ma w okolicach 19 ( dlatego też dzisiaj CEZ drożał, a Enea taniała )

W ofercie jest 259,5 mln akcji, zapisy od 13 do 27 października. Po emisji spółka będzie mieć 1,73 mld akcji.

PGE jak wiadomo robi prąd. A tu są szczegóły :

- 35% wytwarzanej w Polsce energii
- 26% w rynku dystrybucji energii
- kopalnie : Bełchatów, Turów – 76% krajowego wydobycia węgla brunatnego
- jako jedyni w kraju mają nadwyżkę produkcji nad sprzedażą końcową, więc mogą część energii lokowac na rynku hurtowym

Pięć linii biznesowych i ich udział w przychodach :
- wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii i ciepła 26%
- energetyka odnawialna 1%
- obrót hurtowy energią 28%
- dystrybucja energii 12%
- sprzedaż detaliczna 27%

EBITDA’08 wg linii biznesowych
-40,2%
-37,6%
-1,1%
-22,0%
-0,8%

Wyniki za 4 kwartały do czerwca 2009 :

Przychody 21,008 mld zł
Zysk brutto na sprzedaży 6,545 mld zł - marża 31,2% ( za 08 - 24,5%)
Zysk EBITDA 7,154 mld zł - marża 34,1% ( za 08 - 28,4% )
Zysk netto 2,783 mld zł
Cashflow operacyjny 6,43 mld zł

aktywa obrotowe 6,957 mld
kapitał własny 23,551 mld
zobowiązania 16,906 mld
zob. krótkoterminowe 6,535 mld
Cash 2,295 mld

Dług netto/EBITDA = 2,04
P/E po emisji : 14,3
P/BV po emisji : 1,4

Planowane inwestycje :
- 8,2 mld – nowe elektrownie konwencjonalne
- 8,9 mld – nowe elektrownie wiatrowe, biogazowe i wodne
- 9,5 mld – modernizacja istniejących aktywów
- 2 mld – przygotowania do elektrowni jądrowej
- 5,5 mld – modernizacja i rozwój dystrybucji
Razem 38,9 mld do 2012

Planowany wpływ z emisji : 4,93 mld
- 3,5 mld – współfinansowanie inwestycji
- ok. 1,5 mld – wykup od SP pakietów mniejszościowych w spółkach zależnych

Chcą 40-50% zysku przeznaczać na dywidendę – jeśli w tym roku zysk wyniesie 3,5 mld zł, to będzie to ok. 2 zł dywidendy na akcję. W takiej sytuacji stopa dywideny przy cenie 23 zł to 8,7%.

Brak komentarzy: