Arctic Paper

Arctic Paper robi papier. Mają trzy fabryki ( papiernie ) - w Kostrzynie nad Odrą, w szwedzkim Munkedal i w niemieckim Mochenwangen. Chcą koncentrować się na Europie Środkowej, a swoją strategię opierają na tym, że zużycie papieru tutaj jest znacznie mniejsze niż w Europie Zachodniej i ciągle rośnie ( bo na Zachodzie raczej już spada ). Po półroczu 2009 zwrot na kapitale ROE to 21,9%, a marża EBITDA to 13%. P/E=10, P/BV=1,67.

Szczegóły:

- działalność : trzy papiernie - 540 tys. ton papieru rocznie.
Przychody są zależne od ceny papieru. Popyt na papier w znacznym stopniu jest zależny od ogólnego poziomu wydatków reklamowych. Odbiorcy dzielą się na bezpośrednich - drukarnie i hurtownie, oraz pośrednich - to wydawcy, agencje reklamowe, które rekomendują drukarniom na jakim papierze mają być drukowane materiały dla nich. Są też duzi odbiorcy docelowi, w przypadku Arctic Paper należą do nich np. Body Shop, Nike, IKEA, Kenzo, Deutsche Bank, L'Oreal, SAAB, Sony Ericsson. Największy odbiorca nie przekracza 5,5% przychodów spółki.
Geograficzna struktura sprzedaży : Niemcy 18,9%, Skandynawia 17,5%, Polska 14,5%. Spółka nie stosuje żadnych zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.
Dodatkowym źródłem przychodów są żółte certyfikaty w Kostrzynie i zielone certyfikaty w Szwecji.

- rynek
W 2009 ceny papieru spadają, bo popyt na papier w Europie w H1'09 spadł o 16,3% rdr. Ceny papieru niepowlekanego spadły o 5-9%, a powlekanego o 3-7%.
Produkcja papieru w Europie'08 : 47,513 mln ton, zużycie to 41,708 mln ton. Produkcja w ciągu ostatnich 5 lat średniorocznie spada o 1,1%, zużycie średniorocznie rośnie o 0,1%.
Produkcja papieru w Europie Środkowej 2008 : 5,474 mln ton, zużycie to 7,509 mln ton. Produkcja rośnie średnio o 0,4%, a zużycie o 6,3%.
Średnie zużycie papieru na mieszkańca w 2008 : Europa Zach 108 kg, Europa Śr. 42 kg
Najwięksi producenci niepowlekanego papieru bezdrzewnego w Europie to IP, Mondi, M-Real, Portucel Soporcel, Stora Enso, UPM. W Polsce większy jest tylko IP Kwidzyn.

- koszty
Główny koszt to celuloza. Ceny są na FOEX - www.foex.fi – ( NBSK - northern bleached softwood kraft )– 880 USD za tonę wrześniu 08 potem 578 USD w marcu i 698 USD we wrześniu09. Celuloza jest kupowana za USD, więc wzrost wartości USD powoduje wzrost kosztów operacynych. Pozostałe koszty to głównie : olej opałowy, olej napędowy, węgiel, energia, środki chemiczne. Spółka ma tylko jedną umowę długoterminową - gaz z PGNiG do Kostrzynia. Kontrakty na dostawy celulozy są jednoroczne.

- strategia

Utrzymanie pozycji lidera, wzrost mocy z 540 tys. ton do 600 tys. ton w 3 lata dzięki modernizacji maszyn w Kostrzynie i w Szwecji. A w drugim kroku zwiększenie mocy w Kostrzynie z 310 tys. ton w 2012 do 380 tys. ( decyzja w 2010 ). Dywidenda : od 2010 25-50% zysku, chyba, że będą istotne potrzeby inwestycyjne

- specyficzne ryzyka

Szwedzki fiskus może zakwestionować rozliczenie strat Munkedals z 2007, dodatkowo mogą na nich nałożyć 20 mln SEK podatku. Nasz fiskus chce od Kostrzynia 11,43 mln zł, chociaż Izba Skarbowa przyznała rację spółce i oddała sprawę ponownie do UKS. W Danii jest możliwość zwiększenia zob. podatkowego o 5 mln zł.

- wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 09 nastąpił wzrost przychodów o 46%, EBIT o 330% i zysku netto o 243% - to głównie efekt słabego złotego i efekt bazy związany z nabyciem papierni w Mochenwangen w listopadzie'08. Marża EBITDA to 13,01%, ROE to 21,94%. Dług netto/ EBITDA = 3,2.

Akt. obrotowe: 575,2 mln, kapitał własny : 452,7 mln, zob. krótkoterm. 343,8 mln, zob. całk. 747,5 mln, cash 97,7 mln

Przepływy operacyjne : 85 mln w 2008, 125,8 mln w H1'09.

P/E przy cenie 19 zł i po nowej emisji akcji = 10. P/BV = 1,67

- oferta

10,85 mln akcji z czego nowa emisja to 8,1 mln. Cena emisyjna to 19 zł.

Wpływy : 143,7 mln zł, z tego 122 mln na spłatę kredytu w Pekao i 21,7 mln na współfinansowanie przejęcia ( papiernia od papieru powlekanego - Grycksbo w Szwecji ). Kredyt jest z 2008 – na przejęcie Mochenwangen, do 2012, ale zgodnie z jego umową spółka jeśli wejdzie na giełdę, to musi najpierw spłacić kredyt.

- kapitał i akcjonariusze

Obecnie 100% ma Arctic Paper AB, zależny w 100% od Nemus Holding AB. Właścicielem Nemus jest Thomas Onstad ( ma też 27% w Rotternos – notowanej na Nasdaq i w Sztokholmie ).

Thomas Onstad : 74-75 – Dział Obligacji Hambros Bank w Londynie, 75-81 – zwierzchnik maklerów okrętowych w Londynie, 81-95 administrator Alpaca Shipping Corp. W Monaco

Kapitał po emisji : 52.403.500 akcjiBrak komentarzy: