finanse WOŚP w 2009

Jak co roku o tej porze lubię sobie poczytać sprawozdanie roczne Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja publikuje je na swojej stronie http://www.wosp.org.pl/fundacja/rozliczeniafinansowe Rok temu trochę się martwiłem o to, że Fundacja dość nierozsądnie ulokowała część wolnych środków w funduszach inwestycyjnych i w efekcie straciła na tym 1,6 mln PLN. Dane te zawarto w sprawozdaniu za 2008. W sprawozdaniu za 2009 nic o stratach w funduszach inwestycyjnych już nie piszą. Ale pozycja "koszty finansowe" nie jest niestety równa zero. Tym razem mamy tam "ujemne różnice kursowe". To pojęcie związane z ruchami kursów walut. Jeśli posiadamy coś, co jest wyceniane w walucie obcej ( zagraniczne akcje, obligacje, tankowiec z ropą naftową, złoża miedzi itp ) i na koniec roku, kiedy robimy sprawozdanie kurs tej waluty jest inny niż na początku roku to powstaje różnica kursowa, która jest dodatnia, albo ujemna, w zależności od tego w którą stronę zmienił się kurs waluty. W 2009 roku Fundacja WOŚP z tytułu ujemnych różnic kursowych straciła 2,998 mln PLN. Niestety Fundacja nie wyjaśnia w sprawozdaniu w jaki sposób te różnice powstały.

Ale te 3 mln straty nie pogorszyły sytuacji finansowej WOŚP. W 2009 fundacji udało się zebrać aż 54,5 mln PLN, czyli o 30,3% więcej niż w 2008. Jednocześnie wydatki na cele statutowe, czyli na zakup sprzętu medycznego, akcje edukacyjne itp wzrosły tylko o 0,7% i wyniosły 37,3 mln PLN. W fundacji zostało więc ponad 17 mln. Z tego 3 mln to koszty operacyjne, drugie 3 mln to te fatalne różnice kursowe, z drugiej strony fundacja miała też ponad 1,5 mln PLN zysku z odsetek od lokat bankowych i na koniec per saldo wyszło jej ponad 14 mln PLN zysku netto.

Brak komentarzy: