emitent przed sesją 29.06.2009

1. REDAN – Sylwester Cacek czeka na porozumienie Redanu z bankami do 15 lipca. Jeśli Redan do tej pory nie dogada się w sprawie zadłużenia, Cacek nie zainwestuje w spółkę. Wcześniej umowa dawała Redanowi czas do 30 czerwca, teraz przesunięto termin o 2 tygodnie.

2. AZOTY TARNÓW – WZA uchwaliło 1,02 PLN dywidendy na akcję. D-day 26 czerwca, czyli dostaną ją ci, którzy mieli akcje 23 czerwca. Wypłata 0,34 PLN 31 sierpnia, pozostałe 0,68 PLN 6 listopada. Stopa dywidendy 6,25%.

3. POLNORD – Templeton Asset Management zwiększył zaangażowanie z 9,81% do 11,77%. Fundusz kupił w emisji prywatnej ponad pół miliona nowych akcji spółki.

4. RUCH – 1 lipca do obrotu wchodzi 4,369 mln akcji serii B. Akcje te to 7,43% kapitału spółki.

5. PRÓCHNIK – WZA powołała DO RN Rafała Bauera. Nie udzielono absolutorium byłemu prezesowi Jackowi Pudło i trzem byłym czonkom zarządu m.in. Mikołajowi Habitowi i Krzysztofowi Okońskiemu. Uchwały o podniesieniu kapitału nie głosowano ze względu na brak kworum. WZA wezwało zarząd aby ten zwołał NWZA o kolejnych zmianach w RN na 21 sierpnia

6. PRÓCHNIK – NWZA uchwaliło emisję 3,537 mln akcji serii G (7,22% kapitału) po 0,50 PLN. Emisja będzie skierowana do wierzyciela – Krzysztofa Grabowskiego – który jest także prezesem spółki.

7. GANT – prezes Dariusz Małaszkiewicz sprzedał akcje za 0,158 mln PLN po 20,50 PLN.

8. VISTULA – OFE PZU proponuje uchwalić na WZA 29 czerwca program motywacyjny. Nowych akcji dla osób kluczowych ma być 5,437 mln – to 4,9% w powiększonym kapitale spółki. Wg programu aby uruchomić program średnia z grudniowych notowań akcji powinna być powyżej 3 PLN, zysk EBITDA na akcje w 2009 nie niższy niż 0,41 PLN, a zysk netto na akcje w 009 nie niższy niż 0,10 PLN. W 2010 odpowiednio : 4 PLN, 0,64 PLN, 0,25 PLN; a w 2011 4,50 PLN, 0,82 PLN, 0,39 PLN.

9. ATLANTIS – spółka na razie nie kupi 130 turbin wiatrowych do parku wiatraków. Dostawa miała być do 26 czerwca, ale przedłużono termin do 29 września.

10. BORYSZEW – WZA zgodziło się na sprzedaż dwóch nieruchomości w Oławie o łącznej powierzchni 8 ha. Gotówka ze sprzedaży ma iśc na zmniejszenie zadłużenia Boryszewa.

11. GRUPA KOŚCIUSZKO – dostaną 3,5 mln PLN w ciągu 90 dni od operatora KO-OPERATOR w ramach opłaty wstępnej za know-how i wejście do sieci Polskie Jadło. Operator dodatkowo będzie płacił Kościuszce 2% przychodów w ramach opłaty bieżącej.

12. WOLA INFO – od 1 lipca wszyscy pracownicy zarabiają o 10% mniej.

13. GINO ROSSI – WZA wymieniło zarząd, nowym prezesem został największy akcjonariusz Gherardo Iannelli (16,8% akcji), a wiceprezesem Maciej Fedorowicz ( prezes od 1994 do 2008 roku, 6,1% akcji ). Poprzedni zarząd zaczął pracę w październiku 2008 i w kwietniu złożył rezygnację.

14. HYDROTOR / PONAR – Hydrotor złożył oferte nabycia Ponar Lubań za 5,5 mln PLN. Oferta jest ważna do końca sierpnia.

15. FAMUR – wszedł w życie kontrakt o wartości 14,94 mln EUR z meksykańskim Minerales Monclova. Chodzi o dostawę 170 sekcji obudowy zmechanizowanej. Meksykanie zapłacili już 15%, kolejne 40% po zaakceptowaniu przez nich prototypu, potem w 20 tygodni nastąpi dostawa i zapłata reszty należności.

16. HERMAN – bank przedłużył im 0,5 mln PLN linii kredytowej do grudnia 2009

17. FAM – spłacili 10 mln linii kredytowej w Fortis Banku i ją zamknęli. Będą mieli niższe koszty finansowe.

18. BBI DEVELOPMENT NFI – Aviva TFI ma ponad 5%.

19. STALPROFIL – WZA uchwaliło 0,11 PLN dywidendy na akcje. D-day 18 wrzesnia – akcje trzeba mieć 15 września. Wypłata 8 października. Stopa dywidendy 1,10%

20. FORTIS – WZA zgodziło się na przejęcie Dominet Banku i emisje dla jego akcjonariuszy 5,243 mln akcji serii L, które będą stanowić 23,8% kapitału Fortis Banku. Po połączeniu bank wyemituje 2,109 mln akcji serii M dla spółki matki. Ta seria będzie stanowić 8,7% kapitału banku, cenę emisyjną okresli zarząd.

21. ENEA – zawieszono do 20 wrzesnia spór zbiorowy w spółce Enea Operator.

22. MIDAS – Nova Capital zmniejszył zaangażowanie z 69,64% do 68,35%

23. EMPERIA – sprzedali spółkę Arsenal, która była objęta konsolidacją i w 2008 miała 178,5 mln PLN przychodów.

Brak komentarzy: