Karen, Komputronik i Texass Ranch Company

Bardziej skomplikowanej umowy inwestycyjnej w życiu nie widziałem, więc zrobiłem ściągę dla potomności


Inwestor

- Halina Paszyńska

- spółka Texass Ranch Company z Koszewka obok Stargardu Szczecińskiego

- H.Ptaszyńska jest obywatelem USA i ma 68% w Texass Ranch

- strona : http://www.texassranch.com.pl/page2.php

W komunikacie powtarza się termin Dzień Zamknięcia, chociaż nie jest wyjaśnione co on oznacza i kiedy ma się wydarzyć.

Emisja Karen jest większa, bo miałoby być ok. 250 mln PLN a jest 393 mln PLN

Emisja Komputronik też jest większa, bo miała nie przekraczać 10% kapitału, a będzie stanowić 14,2% kapitału

Komputronik

- sprzedają inwestorowi dług Techmexu za 11,754 mln PLN, ale za tę kasę muszą kupić jakieś wskazane przez inwestora nieruchomości

- przez 2 lata inwestor może odkupić nieruchomości po tej samej cenie i zapłacić gotówką albo akcjami Karen wg średniej ceny za 6 miesięcy

- potem 2 lata opcji put dla Komputronik czyli będą mogli sprzedać po tej samej cenie te nieruchomości

- emitują dla inwestora 1355600 akcji po 0,1 PLN ( po emisji będzie 9550599 mln akcji, nowa emisja to 14,2% w podwyższonym kapitale )

- w ciągu roku wprowadzają akcje na GPW, ale 0,7 mln inwestorzy mogą zamienić wczesniej na te już będące w obrocie

- jeśli w 6 miesięcy po wejściu do obrotu średnia cena akcji nie będzie ponad 14,39 PLN, inwestor może żądać kolejnej emisji po 0,1 PLN ( skomplikowany wzór na to ile tych kolejnych akcji ma być )

- Komputronik ma opcję sprzedaży akcji Karen po 2,66 PLN przez 2 lata i 20 dni, ale Komputronik może z tego skorzystać najwcześniej po dwóch latach

- do czasu wygaśnięcia opcji sprzedaży inwestorzy muszą utrzymywać w domu maklerskim akcje Karen za 45 mln PLN ( jeśli to coś w rodzaju zastawu, to w takim razie jedna akcja Karen, która posiada Komputronik jest tu wyceniona na 1,47 PLN )

- przejmują sieć sklepów Karen wraz z pracownikami

- umowa o współpracy z Karen – muszą kupować od nich towar za 80 mln PLN rocznie

- emitują trzyletnie obligacje po 2,60 PLN zamienne na akcje Karen 1:1. W dniu wykupu po 2,86 PLN. Wartość emisji to 35 mln - dług Komputroniku wobec Karen skorygowany o salda rozliczeń handlowych

Karen

- zwołują WZA i emitują 786.000.000 akcji dla inwestora po 0,50 PLN ( 93,6% w podwyższonym kapitale )

- inwestor płaci nieruchomościami za 340 mln PLN i gotówką 53 mln PLN

- w RN zostaje Wojciech Buczkowski, pozostałe 4 osoby od inwestora

- sprzedają inwestorowi wierzytelność Techmexu za 9,56 mln

- sprzedają sklepy Komputronikowi za 18,56 mln i znaki towarowe za 6,5 mln

- Komputronik spłaca im 9,94 mln długu - obligacjami

- inwestor może kupić akcje od Komputronika po 2,66 PLN

- w 3 miesiące od dnia zamknięcia inwestor ogłosi wezwanie na 100%, a Komputronik nie odpowie na nie

Brak komentarzy: